Од новембра 2012. године ЈП “Комуналац” Ириг је почео да врши и услуге зоохигијене, тј. хватања и збрињавања напуштених и изгубљених паса и мачака.